TÝDEN 21. – 28. října
Termín: 20. říjen 2018

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

- Bohoslužby během následujícího týdne:

Beze změn

- Farní kavárna dnes (21.10.) po hlavní mši svaté

- Spolčo mládeže bude v pátek 2.11 v 19 hodin na faře.

- Ministrantská schůzka v pátek 2.11. v 16:30;
schůzka pro nové ministranty v neděli 4.10. v 8:45 hodin v kostele

- Události v KD: Katolická Beseda vás zve na hudební revue osvobozeného divadla Orchestr Ježkovy stopy v pátek 26.10 v 19 hodin; Centrum pro rodinu pořádá Přirozené plánování rodičovství – úvod v úterý 23.10. v 17 hodin.

- Výsledky voleb do ekonomické rady farnosti (členové tučně):

Martin Janek 15 hl; Jiří Bortel 12 hl; Pavel Janek 12 hl; Jaroslav Šula 12 hl; Pavel Šablatura 10 hl; Dominik Oujeský 9 hl; Vojtěch Socha 9 hl; Petr Holub 7 hl; Jaroslav Toman 7 hl

- Druhá úklidová skupinka – mladší ženy v sobotu v 8 hodin, liché týdny. Poprvé 27.10. Další informace Milada Bortlová.

- Národní centrum pro rodinu pořádá v Brně seminář manželům na blízku 17. listopadu (info na nástěnce)

Příští neděli oslavy 100 let Československé republiky

Dnes modlitba růžence v 17 hodin

V neděli 28.10. svátostné požehnání a růženec v 14:30

TÝDEN 14. – 21. října
Termín: 13. říjen 2018

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

- Bohoslužby během následujícího týdne:
bez změn

- Dnes volby do ekonomické rady farnosti. Každý farník nad 18 let může napsat až čtyři kandidáty do této rady.

- Farní kavárna bude příští neděli 21.10.

- V úterý od 9 hod. bude v Katolickém domě setkání seniorů.
V 19.30 hod. bude na faře modlitební společenství chlapů.

- Příští neděle je dnem modliteb za misie. Sbírka při mši sv. bude určena na misie.

- První spolčo mládeže bude v pátek 19.10 v 19 hodin na faře. Srdečně zveme všechny mladé (po základní škole) na toto setkání.

- Ministrantská schůzka v pátek 19.10. v 16:30; schůzka pro nové ministranty dnes v neděli v 11 hodin v pravé místnosti po mši svaté (prosíme, aby přišli i rodiče kvůli informacím; další so 20.10. v 10h)

- Víkendové děkanátní setkání dětí od 2. do 8. třídy s názvem „Josef a jeho putování“ proběhne 20. a 21. října na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Přihlášky a další informace na mladeznj.signaly.cz

- Události v KD: Katolická Beseda vás zve na hudební revue osvobozeného divadla Orchestr Ježkovy stopy v pátek 26.10 v 19 hodin; Centrum pro rodinu zve na přednášku Sexuální výchova dětí ve čtvrtek 18.10. v 17 hodin; Přirozené plánování rodičovství – úvod v úterý 23.10. v 17 hodin.

- Přednáška v Příboře Marka Orko Váchy: Věda, víra a ochrana životního prostředí: 14.10 v 18 hodin

- Prosba o finanční příspěvek na dokončení kostela v Brně – Lesné

V neděli v 17.00 hod. modlitba růžence v kostele.

TÝDEN 7. – 14. října
Termín: 06. říjen 2018

 

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

 

-      Bohoslužby během následujícího týdne: bez změn

V neděli v 17.00 hod. modlitba růžence v kostele.

- První spolčo mládeže bude v pátek 19.10 v 19 hodin na faře. Srdečně zveme všechny mladé (po základní škole) na toto setkání.

- Ministrantská schůzka v pátek 19.10. v 16:30; schůzka pro nové ministranty v neděli 14.10. v 11 hodin v kostele po mši svaté (chtěli bychom, aby všichni kluci ministrovali)

- Den pro farnost: 11.11.2018; Farní ples: 22. 2. 2019

- V pátek mše svaté pro děti – povzbuzujeme rodiče, aby využili tuto příležitost a přiváděli děti na páteční večerní mši svatou

- Víkendové děkanátní setkání dětí od 2. do 8. třídy s názvem „Josef a jeho putování“ proběhne 20. a 21. října na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Přihlášky a další informace na mladeznj.signaly.cz

- Setkání seniorů naší farnosti proběhne v úterý 16.10. v 9 hodin v Katolickém domě. Rádi uvítáme nové účastníky.

- V Lubině se koná další ročník recitační soutěže Svatováclavská réva dne v sobotu 13.10.2018.

- V únoru skončila platnost dosavadní ekonomické rady farnosti, proto se budou konat příští neděli volby do tohoto povinného orgánu farnosti. Každý farník nad 18 let může napsat až čtyři kandidáty do této rady.

- V sobotu 20.10. se koná u svaté Kateřiny ve Štramberku pouť k svatému Vendelínovi v 15 hodin