TÝDEN 18. – 25. listopadu
Termín: 17. listopad 2018

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

- Bohoslužby během následujícího týdne:
bez změn.

- 1.12. proběhne duchovní obnova naší farnosti s otcem Kodetem. Podrobný program začínající v 9 hodin a končící mši svatou je na nástěnce. Do diskusních skupinek je nutné se zaregistrovat dopředu.

- Modlitební setkání chlapů je v úterý 20.11. v 19.30 hod. na faře.

- Děkujeme všem organizátorům a účastníkům farního dne; Děkujeme za účast na včerejším hrabání listí kolem kostela.

- Spolčo mládeže bude v pátek 30.11 v 19 hodin na faře.

- Ministrantská schůzka v pátek 30.11. v 16:30.

- Pozvánka na dnešní (18.11.) přednášku v 15 hodin v KD „Jak se překládá Bible v 21. století?“ Alexandra Fleka, který stojí za překladem Bible21, který vznikal 15 let v malém týmu. Hostem přednášky bude i úspěšná představitelka slam poetry Ellen Makumbirofa.

- Pozvánka na přednášku „Lidská láska podle Božího plánu – radost, štěstí a jednota prvního páru“ 21. listopadu v 18 hodin ve Vile Machů.

- Vzadu v prodejně si můžete koupit misijní kalendáře a tak podpořit misijní dílo.

- 9. listopadu zemřel předrevoluční kopřivnický farář František Krejsa.

- V neděli. 9. 12. bude informační schůzka k organizaci Misijního koláče, který proběhne v neděli 16. 12. 2018.

- Příští neděli (25.11.) bude v kostele svátostné požehnání v 14:30

TÝDEN 11. – 18. listopadu
Termín: 10. listopad 2018

 

Aktuální intence do konce roku:

 

 

Výsledek obrázku pro kalendář

-      Bohoslužby během následujícího týdne:

bez změn.

- Den pro farnost dnes v neděli 11.11. od 15 hodin v Katolickém domě. Jste srdečně zváni a přivítáme napečené buchty (není podmínkou J) V 15 hodin bude vystoupení Jana Horáka o tučňácích na Noemové arše.

- Dnes v neděli je sto let od konce první světové války a proto na poděkování za mír budou v 13:30 zvonit zvony.

- V úterý 13.11. bude setkání seniorů v KD od 9 hodin

- Spolčo mládeže bude v pátek 16.11 v 19 hodin na faře.

- Ministrantská schůzka v pátek 16.11. v 16:30.

- V sobotu od 8.30 hod. bude brigáda na úklid listí kolem kostela. (Hrábě sebou).

- První informační setkání rodičů prvokomunikantů proběhne první adventní neděli 2.12. v 18 hodin v KD.

- Příští neděli bude sbírka při mši sv. určena na podporu Biblického díla.

- Pozvánka na přednášku „Jak se překládá Bible v 21. století?“ Alexandra Fleka 18. listopadu od 15 hodin v KD

- Pozvánka na přednášku „Lidská láska podle Božího plánu – radost, štěstí a jednota prvního páru“ 21. listopadu v 18 hodin ve Vile Machů.

- Odborný seminář „Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu s naukou a právem církve“ 15 listopadu od 17 hodin biskupství OOD

- Pozvánka na mši svatou v neděli 18.11. v kostele sv. Karla Boromejského v Praze za oběti sexuálně zneužitých v ČR služebníky církve.

 

TÝDEN 4. – 11. listopadu
Termín: 03. listopad 2018

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

- Bohoslužby během následujícího týdne:

bez změn

- Modlitba za zemřelé na místním hřbitově bude v neděli 4.11. v 15 hodin

- Den pro farnost příští neděli 11.11. od 15 hodin v Katolickém domě. Jste srdečně zváni a přivítáme napečené buchty (není podmínkou J) V 15 hodin bude vystoupení Jana Horáka o tučňácích na Noemové arše

- KB zve na Hudební Soaré s mladými umělci ve středu 7. listopadu od 18 hodin v KD

- V úterý v 19.30 hod. bud na faře společenství chlapů

- Spolčo mládeže bude v pátek 16.11 v 19 hodin na faře

- Ministrantská schůzka v pátek 16.11. v 16:30

- První informační setkání rodičů prvokomunikantů proběhne první adventní neděli 2.12. v 18 v KD

- Příští neděli bude sto let od konce první světové války a proto na poděkování za mír budou v 13:30 zvonit zvony

TÝDEN 28. října – 4. listopadu
Termín: 27. říjen 2018

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

Bohoslužby během následujícího týdne:
ve čtvrtek (slavnost Všech svatých) - mše sv. jen v 18 hod.

Adorace ve čtvrtek od 17 do 18 hodin.      

Dnes (28.10.) bude svátostné požehnání a růženec v 14:30

- Sbírka minulou neděli na misie vynesla 35 413,00 Kč.

- Od dneška do 8.11. je možno při návštěvě hřbitova získávat odpustky pro duše v očistci. Podmínky jsou na letáčku vzadu.

- Vzadu na stolku máte možnost podepsat petici na včlenění do naši ústavy, že manželství je trvalý svazek muže a ženy.

- Modlitba za zemřelé na místním hřbitově bude v neděli 4.11. v 15 hodin.

- V pátek budou návštěvy nemocných.

- Spolčo mládeže bude v pátek 2.11 v 19 hodin na faře.

- Ministrantská schůzka v pátek 2.11. v 16:30;
schůzka pro nové ministranty v neděli 4.10. v 8:45 hodin v kostele

- V souvislosti s různými postoji k Istanbulské úmluvě proběhne ve čtvrtek 1.11. od 19 hodin proběhne v Katolickém domě diskuse o hledání pravdy v Církvi i ve světě. Nejedná se o přednášku, ale o snahu potkat se s lidmi, kteří hledají pravdu a cítí obtíže ji najít. Zve o. Martin

- Ve čtvrtek bude sloužena mše svatá za + dárce za jejichž dary před nástupem komunismu byla povinnost sloužit mše sv. (viz pastýřský list)

Svatý otec k šestému přikázání (audio)

TÝDEN 21. – 28. října
Termín: 20. říjen 2018

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

- Bohoslužby během následujícího týdne:

Beze změn

- Farní kavárna dnes (21.10.) po hlavní mši svaté

- Spolčo mládeže bude v pátek 2.11 v 19 hodin na faře.

- Ministrantská schůzka v pátek 2.11. v 16:30;
schůzka pro nové ministranty v neděli 4.10. v 8:45 hodin v kostele

- Události v KD: Katolická Beseda vás zve na hudební revue osvobozeného divadla Orchestr Ježkovy stopy v pátek 26.10 v 19 hodin; Centrum pro rodinu pořádá Přirozené plánování rodičovství – úvod v úterý 23.10. v 17 hodin.

- Výsledky voleb do ekonomické rady farnosti (členové tučně):

Martin Janek 15 hl; Jiří Bortel 12 hl; Pavel Janek 12 hl; Jaroslav Šula 12 hl; Pavel Šablatura 10 hl; Dominik Oujeský 9 hl; Vojtěch Socha 9 hl; Petr Holub 7 hl; Jaroslav Toman 7 hl

- Druhá úklidová skupinka – mladší ženy v sobotu v 8 hodin, liché týdny. Poprvé 27.10. Další informace Milada Bortlová.

- Národní centrum pro rodinu pořádá v Brně seminář manželům na blízku 17. listopadu (info na nástěnce)

Příští neděli oslavy 100 let Československé republiky

Dnes modlitba růžence v 17 hodin

V neděli 28.10. svátostné požehnání a růženec v 14:30

TÝDEN 14. – 21. října
Termín: 13. říjen 2018

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

- Bohoslužby během následujícího týdne:
bez změn

- Dnes volby do ekonomické rady farnosti. Každý farník nad 18 let může napsat až čtyři kandidáty do této rady.

- Farní kavárna bude příští neděli 21.10.

- V úterý od 9 hod. bude v Katolickém domě setkání seniorů.
V 19.30 hod. bude na faře modlitební společenství chlapů.

- Příští neděle je dnem modliteb za misie. Sbírka při mši sv. bude určena na misie.

- První spolčo mládeže bude v pátek 19.10 v 19 hodin na faře. Srdečně zveme všechny mladé (po základní škole) na toto setkání.

- Ministrantská schůzka v pátek 19.10. v 16:30; schůzka pro nové ministranty dnes v neděli v 11 hodin v pravé místnosti po mši svaté (prosíme, aby přišli i rodiče kvůli informacím; další so 20.10. v 10h)

- Víkendové děkanátní setkání dětí od 2. do 8. třídy s názvem „Josef a jeho putování“ proběhne 20. a 21. října na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Přihlášky a další informace na mladeznj.signaly.cz

- Události v KD: Katolická Beseda vás zve na hudební revue osvobozeného divadla Orchestr Ježkovy stopy v pátek 26.10 v 19 hodin; Centrum pro rodinu zve na přednášku Sexuální výchova dětí ve čtvrtek 18.10. v 17 hodin; Přirozené plánování rodičovství – úvod v úterý 23.10. v 17 hodin.

- Přednáška v Příboře Marka Orko Váchy: Věda, víra a ochrana životního prostředí: 14.10 v 18 hodin

- Prosba o finanční příspěvek na dokončení kostela v Brně – Lesné

V neděli v 17.00 hod. modlitba růžence v kostele.

TÝDEN 7. – 14. října
Termín: 06. říjen 2018

 

Aktuální intence do konce roku:

 

Výsledek obrázku pro kalendář

 

-      Bohoslužby během následujícího týdne: bez změn

V neděli v 17.00 hod. modlitba růžence v kostele.

- První spolčo mládeže bude v pátek 19.10 v 19 hodin na faře. Srdečně zveme všechny mladé (po základní škole) na toto setkání.

- Ministrantská schůzka v pátek 19.10. v 16:30; schůzka pro nové ministranty v neděli 14.10. v 11 hodin v kostele po mši svaté (chtěli bychom, aby všichni kluci ministrovali)

- Den pro farnost: 11.11.2018; Farní ples: 22. 2. 2019

- V pátek mše svaté pro děti – povzbuzujeme rodiče, aby využili tuto příležitost a přiváděli děti na páteční večerní mši svatou

- Víkendové děkanátní setkání dětí od 2. do 8. třídy s názvem „Josef a jeho putování“ proběhne 20. a 21. října na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Přihlášky a další informace na mladeznj.signaly.cz

- Setkání seniorů naší farnosti proběhne v úterý 16.10. v 9 hodin v Katolickém domě. Rádi uvítáme nové účastníky.

- V Lubině se koná další ročník recitační soutěže Svatováclavská réva dne v sobotu 13.10.2018.

- V únoru skončila platnost dosavadní ekonomické rady farnosti, proto se budou konat příští neděli volby do tohoto povinného orgánu farnosti. Každý farník nad 18 let může napsat až čtyři kandidáty do této rady.

- V sobotu 20.10. se koná u svaté Kateřiny ve Štramberku pouť k svatému Vendelínovi v 15 hodin