kostel

Pravidelný pořad bohoslužeb

pondělí 18:00 úterý  18:00 středa 07:00 čtvrtek 07:00 pátek 07:00*; 18:00
sobota 18:00 neděle 06:45; 10:00            

adorace: Po 17:30; Čt 17-19 (o prázdninách v pátek) 

advent: ranní rorátní mše začínají v 06:45

* není o prázdninách

Aktuální ohlášky: 13. října

Bohoslužby během následujícího týdne (PDF): beze změn

ne 13. 10.: Misijní koláč -  kostel Kopřivnice

ne 13. 10. v 17:00  Modlitba svatého růžence -  kostel Kopřivnice

út 15. 10. v 19:30  Spolčo chlapů -  fara Kopřivnice

pá 18. 10.  -  ne 20. 10.: Dny Taizé -  Olomouc ; www.dnyduvery.cz

pá 18. 10. v 16:30  Ministr. schůzka starší -  fara

pá 18. 10. v 19:00  Spolčo mládeže -  fara Kopřivnice

so 19. 10. v 15:00  Pouť k sv. Vendelínu -  Kostel sv. Kateřiny, Štramberk

so 19. 10. v 19:30  Benefiční koncert skautů na podporu opravy fary v Trnávce -  kostel Kopřivnice ; Účinkují: Marian Jurečka a Porta Benefica. Vstupné dobrovolné na opravu fary

 

ne 20. 10.: SBÍRKA na misie

ne 20. 10. v 16:00  Farní den -  Katolický dům ; Prostor k setkání a diskusi, posezení s domácím občerstvením. K poslechu hraje cimbálová muzika Pramínky

ne 20. 10. v 17:00  Modlitba svatého růžence -  kostel Kopřivnice

Aktuální kalendář bohoslužeb

Pravidelné aktivity přes školní rok

Aktivita Den, čas, místo místo Kontakt
Senioři – setkání Úterý měsičně, 9:00 KD - taneční sál Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Chlapi úterý každé druhé, 19:30 fara Petr Buzek, 739 293 098
Náboženství 1-2. třída Středa 15:20 fara Pavel Kupčík, 728 523 672
Náboženství 3. třída Středa 14:30 fara Pavel Kupčík, 728 523 672
Náboženství 4.-7. třída Středa 15:20 fara o. Jan Jurečka, 732 576 490
Náboženství 8.-9. třída Čtvrtek 16:00 fara o. Jan Jurečka, 732 576 490
Společenství mládeže Sudé pátky, 19:00 fara o. Martin Kudla, 739 344 115
Ministranti mladší Liché pátky, 16:30 fara o. Martin Kudla, 739 344 115
Ministranti starší Sudé pátky, 16:30 fara o. Martin Kudla, 739 344 115
Modlitby matek I úterý, 18:45 kostel Drahomíra Chalupová, 737 978 837
Modlitby matek II čtvrtky, 19:30 ZŠ Zdislava Pavlíková Hana, 739 457 954
Modlitby matek III lichá středa, 9:15 v bytech Staňa Rašková, 732 426 902
Maminky s dětmi - Broučci sudá středa  (zde)  ZŠ Zdislava Alžběta Sykalová, 739 804 090
Živý růženec denně soukromě   Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Schola starší dle dohody   Václav Šablatura, 604 413 445
Schola mladší pátek při dětské mši kostel Zuzana Kupčíková
Chrámový sbor sudé pondělí kostel  Václav Šablatůra, 604 413 445
Posezení nad Biblí Liché středy 19:00 KD - taneční sál Vít Raška, 734 435 231
Salesiani spolupracovníci měsičně čtvrtky 18:00   Dominik Oujeský, 732 255 510
Evangelizační buňka čtvrtek každý druhý fara Pavla Říhová, 776 704 607

Rodinné společenství
Společenství modlitby 

    info: o. Martin Kudla, 739 344 115
Nedělní kavárna + knihovna občas v Neděli, 11:00 KD - malý sál Pavlíková Hana, 739 457 954
Časopis čtvrtletník  zde Stanislava Rašková, 732 426 902

Aktuální aktivity

Svátosti - osobní setkání

Uvedení do života s Kristem:

 • Křest - Postoupení křtu vychází z rozhodnutí, že chce člověk patřít Ježíši Kristu jako nevyššímu dobru a že se chce stát součástí jeho církve. U křtu dětí se křtí na víru rodičů, kteří je k setkávání s Kristem povedou (požadavky absolvovat přípravu - 4 setkání, víra aspoň jednoho z rodičů, kontaktujte farní úřad). U křtu dospělých se nabízí aspoň roční příprava (kontaktujte farní úřad).
 • Biřmování - dovršení svátosti křtu dary Ducha svatého ke službě druhým. Příprava je roční a začíná v září, když se najde dostatek zájemců
 • Eucharistie - setkání s živým Kristem pod způsobou chleba a vína
  a) Přijímáním při mši svaté: 
   K přijetí Eucharistie je potřeba nebýt ve stavu těžkého hříchu a mít víru v Ježíšovou přítomnost. Příprava na První svaté přijímání u dětí probíhá v hodinách náboženství (vyžaduje se aspoň dva roky) a pak blízká příprava s rodiči, u dospělých na požádání individuálně. Setkání s Kristem při mši svaté probíhá rovněž v Božím slově a to dle liturgického kalendáře (mobilní aplikace) a lze využít i komentář k liturgickým textům (podrobnější). Nebo také číst Bibli (mobilní aplikace: And Bible, MyBible)
  b) Adorováním - tiché setkání s Kristem ve vystavené Eucharistii, kdy se nechávám proměňovat jeho přítomností. Kristus hledí na mne a já hledím na Něho. 

Setkání s udravujícím Kristem:

 • Ve ​svátost smíření dochází k setkání s milosrdenstvím Ježíše, pro ty kdo ranili Boha, druhé i sebe svým hříchem. - Lze příjmout půl hodiny před mší svatou a během adorace​.
 • Nemocní tělesně mohou požádat o přímluvnou modlitbu za uzdravení. Ti, kteří jsou nemohoucí ​návštěvujeme doma (pravidelně první pátek nebo na požádání); v SNLP Kopřivnice každé pondělí odpoledne.
 • Zranění cizím hříchem nebo strachem můžou požádat o přímluvnou modlitbu za osvobození.
 • Svátost nemocných - udělujeme kdykoli na požádání, pokud se někdo dostal do nebezpečí života z důvdu nemoci nebo stáří.

Svátosti k službě společenství:

 • Svátost manželství - je rozhodnutím muže a ženy zavázat se nerozlučně jeden druhému a povzvat do tohoto vztahu samotného Ježíše. Příprava se skládá z přípravy Centra pro rodinu a individuálních setkání s knězem. 
 • Svátost kněžství - touží-li muž s maturitou po této službě, ať osloví kněze.

Setkání k rozlišení životních otázek lze v duchovním rozhovoru na požádání. 

Historie

kostel

Kostel svatého Bartoloměje se začal stavět na jaře roku 1893 a jeho stavba byla dokončena v roce 1895. Původní kostel však byl dřevěný a stával na tzv. starém hřbitově, poblíž fojtství, asi 500 metrů od současného kostela. Kvůli špatnému stavu byl však v roce 1896 zbořen. Kdy byl přesně vystavěn, dnes už nevíme. Nejstarší písemná zmínka o něm však pochází z roku 1567, ale vystaven mohl být již v 12. století. Roku 1568 byl instalován trojdílný rozkládací oltář s vyobrazením patrona kostela svatého Bartoloměje. Nyní je k vidění v kopřivnickém muzeu Fojtství. 

Do nového kostela byly přeneseny některé předměty ze starého kostela. Například socha P. Marie, socha sv. Bartoloměje, obraz Růžencové P. Marie, sv. Josefa a sv. Cyrila a Metoděje. Vybavení chrámu věnovaly další významné osobnosti Kopřivnice, např. hlavní oltář a největší zvon věnoval továrník Adolf Šustala, manželky a panny kopřivnické věnovaly levý oltář a jmenovci sv. Josefa oltář pravý a varhany továrník Josef Šustala. K slavnostnímu vysvěcení nového kostela došlo 7. července 1895 a vysvětil ho olomoucký arcibiskup Theodor Kohn.

Zvony byly pro válečné účely odebrány v roce 1916. Po opětovné instalaci v roce 1926 odebrány během II. světové války.

Po II. Vatikánském koncilu došlo v interiéru kostela k některým změnám, aby mohly být slouženy bohoslužby v duchu obnovené liturgie. Pro špatný stav byla zrušena kazatelna. Další změny pak následovaly: zavedlo se ústřední topení, byla vyměněna břidlicová střešní krytina za měděnou, zateplila se okna (zdvojení), byla vybudována zpovědní místnost, která během bohoslužeb slouží pro matky s dětmi a nad ní vznikla zkušebna zpěvu pro scholu. Dále se podařilo vybudovat malé knihkupectví a toalety. V r. 2004 byly vyměněny některé prvky krovů, které byly napadeny škůdci a dřevokaznými houbami. Proběhla rovněž generální oprava elektroinstalace a byla komplexně obnovena původní malba interiéru.

Zvláštní místo v historii chrámu patří Betlému, jenž je přibližně stejně starý jako „nový“ kostel. Postupně byl rozšiřován a obohacen o pohybující se figurky.

Faráři a farní vikáři působící ve farnosti

1. P. Rudolf Vícha 1869 - 1882  (+27.1.1882)
2.  P. Josef Dostál 1882 - 1899  
3.  P. Cyril Bářinka 1899 - 1907  
4.  P. Filip Pospíšil 1899 - 1915  
5.  P. Martin Chudoba 1915 - 1939   
6.  P. Rudolf Staará 1939 - 1947  
7.  P. Václav Čech 1947 - 1962  (+ 17.2.1987)
8.  P. Miroslav Pilch 1962 - 1963  
9.  P. Jaromír Hučka 1963 - 1965  
10.  P. Vojtěch Jestříbek 1965 - 1969  
11.  P. Bohumil Řezníček 1969 - 1982 (+17.8.2004)
12.  P. František Krejza 1982 - 1988  (+ 9.11.2018)
13. P. František Zehnal 1988 - .2001  
14.  P. Karek Doležel 2001 - 2010  
  Petr Huvar 2001; Marek Kozák 2002; Jan Mazur 2003; Piotr Oskwarek 2004; Zdeněk Vavro 2007; Vladimír Zelina 2008
15. P. Jiří Ramík 2010 - 2018  
   Jan Slavík 2013; Jakub Vavrečka 2014
16. P. Martin Kudla 2018 doposud  
  Jan Jurečka, 2018

Fotogalerie

Kontakt

Farní úřad Kněží Naše společnosti
     

Telefon: 733 141 642

e-mail: rkf.koprivnice (at) doo.cz

IČ: 48430625

Číslo účtu: 176 322 6379/0800

úřední hodiny: Pondělí 9-10, nebo po domluvě 

Adresa farnosti:

Štramberská 168/20a, 74221 Kopřivnice

Kostel: svatého Bartoloměje

Farář o. Martin Kudla

Telefon: 739 344 115 (mimo pondělí)

e-mail: martinkudla (at) seznam.cz

Farní vikář o. Jan Jurečka 

Telefon: 732 576 490 (mimo úterý)

e-mail: janjurecka888 (at) gmail.com

Základní škola sv. Zdislavy 

Centrum pro rodinu 

Katolický dům

Skauti 

Skautky