kostel

Vítejte ve farnosti sv. Bartoloměje

Aktuální informace
(24.10.2020)

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY PLATNÉHO OD ČTVRTKU 22.10.:

MŠE SVATÉ BEZ ÚČASTI LIDU

V TÝDNU OD 25.10.

VYJÍMKY ZE ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB DOTÝKAJÍCÍCH SE DUCHOVNÍCH POTŘEB:
  
Vyjímkou jsou cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb  a činnosti sloužící k zajíštění individuální duchovní péče a služby. Pohřby a svatby umožňují účast do 10 osob. 

INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE ZŮSTÁVÁ

DEN

ADORACE, PŘÍJÍMÁNÍ A SVÁTOST SMÍŘENÍ

PONDĚLÍ  17:30 – 19:30
ÚTERÝ  17:30 – 19:30
STŘEDA   17:30 – 19:30

ČTVRTEK

 17:30 – 19:30

PÁTEK

 17:30 – 19:30

SOBOTA

 

NEDĚLE

 8:30-11:00;  14:30-16:30
NEZPOVÍDÁ SE

 K poskytnutí duchovních služeb u vás doma nás kontaktujte

 
Univerzální manuál pro domácí bohoslužbu (zde)
Domácí bohoslužba pro děti na neděli 25.10. (zde)
 
 
Myšlenka na dnešní den 24.10.:
"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení...."  Mt 5,3n
Ježíš nám předkládá blahoslavenství neboli cestu navždy šťastných. Je to cesta, která nepopírá realitu, je to cesta plná nedokonalostí. Je nutné, aby padla naše hra na dokonalost. Totiž ona křesťanská dokonalost, o které se mluví je často opakem, o co se snažíme. Křesťanská dokonalost je trvalý výkřik "jsem zcela NIC bez Tebe a jsem VŠECHNO s Tebou". Je to spočinutí v Božím milosrdenství, je-li nějaké. Proč „je-li nějaké“, neboť Milosrdenství není samozřejmost, není vůbec logické, je to zázrak, je to obrovská výjimečnost, až neuvěřitelná malá skulinka v systému. Milosrdenství, které nám umožňuje a nutí nás, být pravdivě ubozí, neschopní, pohrdánihodní, odhalení a zranitelní. Přiznat si svou nezralost dítěte a neustálou potřebu Boží pomoci.
Blahoslavení jsou chudí v duchu, jsou ti, kdo vidí svá omezení, svou vnitřní ubohost; blahoslavení plačící, kteří nepopírají realitu svého slzavého údolí. Blahoslavení tiší, kteří si nic nenárokují, kteří zvou Boha do kruté skutečnosti. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, milosrdní, čistého srdce, tvůrci pokoje, pronásledování, tupení. Blahoslavení jsou prostě všichni nedokonalí v očích světa, jsou to ti, kterým svět netleská. Jen v úzkých dveřích Božího milosrdenství je pokoj, radost a blahoslavenství srdce. 
(z pohřbu p. Jana Jiříka)
Aktivita Den, čas, místo místo Kontakt
Senioři – setkání Úterý měsičně v 9:00 (viz kalendář) KD - taneční sál Zdenka Urbanová, 723 939 995
Chlapi první a třetí úterý, 19:30 fara Vladimír Šproch, 731 514 890
Náboženství 1-2. třída Středa 15:20 fara Pavla Oujeská, 721 295 255
Náboženství 3. třída Středa 14:30 fara Pavel Kupčík, 728 523 672
Náboženství 4. třída Středa 15:20 fara Pavel Kupčík, 728 523 672
Náboženství 6.-9. třída Středa 16:15 fara Martin Piskoř, 776 220 668
Společenství mládeže každý druhý pátek, 19:00 (viz kalendář) fara o. Martin Kudla, 739 344 115
Ministranti ? fara o. Martin Kudla, 739 344 115
Modlitby matek I pondělí, 18:45 kostel Drahomíra Chalupová, 737 978 837
Modlitby matek II čtvrtky, 19:30 ZŠ Zdislava Pavlíková Hana, 739 457 954
Modlitby matek III každá druhá středa, 9:15 v bytech Staňa Rašková, 732 426 902
Maminky s dětmi - Broučci sudá středa (info zde) ZŠ Zdislava Alžběta Sykalová, 739 804 090
Živý růženec denně soukromě   Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Schola starší dle dohody   Václav Šablatura, 604 413 445
Schola mladší pátek při dětské mši kostel Samuel Bortel
Posezení nad Biblí středy 19:00 (viz kalendář) KD - taneční sál Vít Raška, 734 435 231
Salesiani spolupracovníci měsičně čtvrtky 18:00   Dominik Oujeský, 732 255 510
Evangelizační buňka I čtvrtek fara Pavla Říhová, 776 704 607
Evangelizační buňka II úterý každé druhé fara Karel Váňa
Nedělní kavárna + knihovna občas v Neděli, 11:00 (viz kalendář) KD - malý sál Pavlíková Hana, 739 457 954
Přátele rádia Proglas a TV Noe příspěvky, členství - Zdenka Urbanová, 723 939 995
Mimořádní udělovatele Eucharistie (služby)    
Časopis čtvrtletník  zde Stanislava Rašková, 732 426 902
pondělí úterý  středa čtvrtek pátek sobota neděle
18:00 18:00 7:00 7:00 18:00 18:00 6:45; 10:00
adorace: St 16 - 17; Čt 16 – 19
Po, Pá 17:30 - 18:00
Ne 14:30 – 15:30
advent: ranní rorátní mše začínají v 06:40  
kostel

Kostel svatého Bartoloměje se začal stavět na jaře roku 1893 a jeho stavba byla dokončena v roce 1895. Původní kostel však byl dřevěný a stával na tzv. starém hřbitově, poblíž fojtství, asi 500 metrů od současného kostela. Kvůli špatnému stavu byl však v roce 1896 zbořen. Kdy byl přesně vystavěn, dnes už nevíme. Nejstarší písemná zmínka o něm však pochází z roku 1567, ale vystaven mohl být již v 12. století. Roku 1568 byl instalován trojdílný rozkládací oltář s vyobrazením patrona kostela svatého Bartoloměje. Nyní je k vidění v kopřivnickém muzeu Fojtství. 

Do nového kostela byly přeneseny některé předměty ze starého kostela. Například socha P. Marie, socha sv. Bartoloměje, obraz Růžencové P. Marie, sv. Josefa a sv. Cyrila a Metoděje. Vybavení chrámu věnovaly další významné osobnosti Kopřivnice, např. hlavní oltář a největší zvon věnoval továrník Adolf Šustala, manželky a panny kopřivnické věnovaly levý oltář a jmenovci sv. Josefa oltář pravý a varhany továrník Josef Šustala. K slavnostnímu vysvěcení nového kostela došlo 7. července 1895 a vysvětil ho olomoucký arcibiskup Theodor Kohn.

Zvony byly pro válečné účely odebrány v roce 1916. Po opětovné instalaci v roce 1926 odebrány během II. světové války.

Po II. Vatikánském koncilu došlo v interiéru kostela k některým změnám, aby mohly být slouženy bohoslužby v duchu obnovené liturgie. Pro špatný stav byla zrušena kazatelna. Další změny pak následovaly: zavedlo se ústřední topení, byla vyměněna břidlicová střešní krytina za měděnou, zateplila se okna (zdvojení), byla vybudována zpovědní místnost, která během bohoslužeb slouží pro matky s dětmi a nad ní vznikla zkušebna zpěvu pro scholu. Dále se podařilo vybudovat malé knihkupectví a toalety. V r. 2004 byly vyměněny některé prvky krovů, které byly napadeny škůdci a dřevokaznými houbami. Proběhla rovněž generální oprava elektroinstalace a byla komplexně obnovena původní malba interiéru.

Zvláštní místo v historii chrámu patří Betlému, jenž je přibližně stejně starý jako „nový“ kostel. Postupně byl rozšiřován a obohacen o pohybující se figurky.

Faráři a farní vikáři působící ve farnosti

1. P. Rudolf Vícha 1869 - 1882  (+27.1.1882)
2.  P. Josef Dostál 1882 - 1899  
3.  P. Cyril Bářinka 1899 - 1907  
4.  P. Filip Pospíšil 1899 - 1915  
5.  P. Martin Chudoba 1915 - 1939   
6.  P. Rudolf Staará 1939 - 1947  
7.  P. Václav Čech 1947 - 1962  (+ 17.2.1987)
8.  P. Miroslav Pilch 1962 - 1963  
9.  P. Jaromír Hučka 1963 - 1965  
10.  P. Vojtěch Jestříbek 1965 - 1969  
11.  P. Bohumil Řezníček 1969 - 1982 (+17.8.2004)
12.  P. František Krejza 1982 - 1988  (+ 9.11.2018)
13. P. František Zehnal 1988 - .2001  
14.  P. Karek Doležel 2001 - 2010  
  Petr Huvar 2001; Marek Kozák 2002; Jan Mazur 2003; Piotr Oskwarek 2004; Zdeněk Vavro 2007; Vladimír Zelina 2008
15. P. Jiří Ramík 2010 - 2018  
   Jan Slavík 2013; Jakub Vavrečka 2014
16. P. Martin Kudla 2018 doposud  
  Jan Jurečka, 2018

Svátosti - osobní setkání

Uvedení do života s Kristem:

 • Křest - Postoupení křtu vychází z rozhodnutí, že chce člověk patřít Ježíši Kristu jako nevyššímu dobru a že se chce stát součástí jeho církve. U křtu dětí se křtí na víru rodičů, kteří je k setkávání s Kristem povedou (požadavky absolvovat přípravu - 4 setkání, víra aspoň jednoho z rodičů, kontaktujte farní úřad). U křtu dospělých se nabízí aspoň roční příprava (kontaktujte farní úřad).
 • Biřmování - dovršení svátosti křtu dary Ducha svatého ke službě druhým. Příprava je roční a začíná v září, když se najde dostatek zájemců
 • Eucharistie - setkání s živým Kristem pod způsobou chleba a vína
  a) Přijímáním při mši svaté: 
   K přijetí Eucharistie je potřeba nebýt ve stavu těžkého hříchu a mít víru v Ježíšovou přítomnost. Příprava na První svaté přijímání u dětí probíhá v hodinách náboženství (vyžaduje se aspoň dva roky) a pak blízká příprava s rodiči, u dospělých na požádání individuálně. Setkání s Kristem při mši svaté probíhá rovněž v Božím slově a to dle liturgického kalendáře (mobilní aplikace) a lze využít i komentář k liturgickým textům (podrobnější). Nebo také číst Bibli (mobilní aplikace: And Bible, MyBible)
  b) Adorováním - tiché setkání s Kristem ve vystavené Eucharistii, kdy se nechávám proměňovat jeho přítomností. Kristus hledí na mne a já hledím na Něho. 

Setkání s udravujícím Kristem:

 • Ve ​svátost smíření dochází k setkání s milosrdenstvím Ježíše, pro ty kdo ranili Boha, druhé i sebe svým hříchem. - Lze příjmout půl hodiny před mší svatou a během adorace​.
 • Nemocní tělesně mohou požádat o přímluvnou modlitbu za uzdravení. Ti, kteří jsou nemohoucí ​návštěvujeme doma (pravidelně první pátek nebo na požádání); v SNLP Kopřivnice každé pondělí odpoledne.
 • Zranění cizím hříchem nebo strachem můžou požádat o přímluvnou modlitbu za osvobození.
 • Svátost nemocných - udělujeme kdykoli na požádání, pokud se někdo dostal do nebezpečí života z důvdu nemoci nebo stáří.

Svátosti k službě společenství:

 • Svátost manželství - je rozhodnutím muže a ženy zavázat se nerozlučně jeden druhému a povzvat do tohoto vztahu samotného Ježíše. Příprava se skládá z přípravy Centra pro rodinu a individuálních setkání s knězem. 
 • Svátost kněžství - touží-li muž s maturitou po této službě, ať osloví kněze.

Setkání k rozlišení životních otázek lze v duchovním rozhovoru na požádání. 

Kontakt

Římskokatolická farnost Kopřivnice Kněží Naše společnosti
     

Štramberská 168/20a, 74221 Kopřivnice

Telefon: 733 141 642

e-mail: rkf.koprivnice (at) doo.cz

IČ: 48430625

Číslo účtu: 176 322 6379/0800

úřední hodiny: po domluvě 

Kostel: svatého Bartoloměje

Farář o. Martin Kudla

Telefon: 739 344 115 (mimo pondělí)

e-mail: martinkudla (at) seznam.cz

Farní vikář o. Jan Jurečka 

Telefon: 732 576 490 (mimo úterý)

e-mail: janjurecka888 (at) gmail.com

Základní škola sv. Zdislavy 

Centrum pro rodinu 

Katolický dům

Skauti 

Skautky