TÝDEN 19. – 26. srpna
Termín: 18. srpen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
bez změn.

- V úterý 21.8. po mši svaté proběhne velký úklid kostela. Prosíme o pomoc.

- V sobotu 1. září zde budou mít svatbu Běláška Radek a Markéta Machalová.

- Příští neděli 26.8. slavíme ve farnosti pouť.
Mše sv. budou jako obvykle. Po mších sv. se zapisují úmysly na mše sv. v září.
Odpoledne v 14.30 bude svátostné požehnání.
Večer v 19 hod. v Lubině bude VEČER CHVAL.

- V sobotu 1. září bude farní pouť na Radhošť, odjezd v 8 hodin od kostela.

- Spolek Centrum pro rodinu Kopřivnice nabízí nový kurz mladým lidem, kteří spolu chodí a uvažují o společném životě. Bude probíhat v Katolickém domě v Kopřivnici od 15. září 2018 do 12. ledna 2019. Doporučujeme zamilovaným tento kurz absolvovat jako lepší formu přípravy na manželství. Je to dobrá investice do základů manželství. (Info: www.cprkoprivnice.org)

- V souvislosti se stavebními úpravami v ZŠ Zdislava je vznesena prosba na pomoc s úklidem ve dnech od 20. do 24.8. Bližší informace: Tereza Müllerová, 605 056 070

- Na stole vzadu jsou přihlášky do vyučování náboženství na faře.

TÝDEN 12. – 19. srpna
Termín: 11. srpen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
ve středu je mše svatá v 17 hodin ze slavnosti Nanebevzetí PM

- V sobotu 1. září bude farní pouť na Radhošť.

- Farnost Příbor nabízí možnost zúčastnit se zájezdu na Sv. Hostýn dne 15. srpna v 7 hodin, odjezd od Domu kultury Příbor. Přihlášení na telefonu: 732 122 992

- Spolek Centrum pro rodinu Kopřivnice nabízí nový kurz mladým lidem, kteří spolu chodí a uvažují o společném životě. Kurz je sestaven ze šesti na sebe navazujících 3-hodinových a jednoho víkendového setkání. Bude probíhat v Katolickém domě v Kopřivnici od 15. září 2018 do 12. ledna 2019. Doporučujeme zamilovaným tento kurz absolvovat jako lepší formu přípravy na manželství. Je to dobrá investice do základů manželství.
(Info:
www.cprkoprivnice.org)

V souvislosti se stavebními úpravami v ZŠ Zdislava je vznesena prosba na pomoc s úklidem ve dnech od 20. do 24.8. Bližší informace: Tereza Müllerová, 605 056 070

TÝDEN 29. července - 5. srpna
Termín: 28. červenec 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
bez změn.

-      Dnes (29.7.) se zapisují úmysly na mše sv. v srpnu.  Odpoledne svátostné požehnání nebude.

- V sobotu 1.září bude farní pouť na Radhošť.

- Novokněžské požehnání bude o. Jan Jurečka udělovat příští neděli 5. srpna po obou mši svatých

- Farnost Příbor nabízí možnost zúčastnit se zájezdu na Sv. Hostýn dne 15. srpna v 7 hodin, odjezd od Domu kultury Příbor. Přihlášení na telefonu: 732 122 992

TÝDEN 22. – 29. července
Termín: 21. červenec 2018

Bohoslužby během následujícího týdne:
bez změn

Příští neděli se budou zapisovat úmysly na mše sv. v srpnu.    Odpoledne svátostné požehnání nebude.

 

Termín: 18. červenec 2018
TÝDEN 8. – 15. července
Termín: 08. červenec 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
podle prázdninového režimu (tedy v úterý ranní mše, ve středu mše není).

- Dnes po 2. mši sv. bude v Katolickém domě KAVÁRNA.

- V pátek se můžete zúčastnit pouti do Žarošic. Bližší informace na plakátku.

- V sobotu v 11.00 hod. bude svatba Martina Piskoře a Lucie Chalupové.

Termín: 03. červenec 2018
Bohoslužby o prázdninách
Termín: 30. červen 2018
Pondělí 18:00 (17:30 adorace)
Úterý 7:00
Středa (není bohoslužba)
Čtvrtek 7:00
Pátek 7:00
Sobota 18:00
Neděle 6:45 10:00
TÝDEN 1. – 8. července
Termín: 30. červen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne budou podle prázdninového režimu:
kromě čtvrtku, kdy bude mše sv. v 8.00 hod.

- V pondělí jsou zvány děti na diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivou. Začátek v 10.00 hod. v areálu Kamenité. Viz www.prasivadeti.cz.

- V úterý v 19.30 bude na faře společenství chlapů.

- Slavnost sv. Cyrila a Metoděje můžeme prožít také v Lubině. Poutní mše svatá u zvoničky na Sýkorci začíná v 10:00 hod., po ní je připraveno občerstvení a program pro děti i dospělé.

- Vyšlo prázdninové číslo časopisu Zvonky. K dispozici je vzadu na stolečku za 5 Kč a na našich internetových stránkách.

 

TÝDEN 24. června – 1. července
Termín: 23. červen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
v úterý bude mše sv. v 7.00 hod.

- Dnes (24.6.) se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc červenec. Odpoledne v 14.30 bude v kostele svátostné požehnání.
V Lubině v kostele bude v 19:00 hod. večer chval.

- Na začátek prázdnin – v pondělí 2.7. – jsou zvány děti na diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivou. Začátek v 10.00 hod. v areálu Kamenité. Pokud chcete využít autobus, prosím dejte vědět do neděle večera o. Jakubovi.

-      Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.