Termín: 19. červen 2018
TÝDEN 17. – 24. června
Termín: 16. červen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
V úterý bude mše sv. v 8.00 (hl. celebrant Mons. Martin David).

- V úterý v 19.00 bude na faře modlitební společenství chlapů.

- Ve středu od 8.00 bude v Katolickém domě setkání seniorů.

- V pátek zveme na pěší křížovou cestu Via Crucis, kterou chceme obětovat na poděkování za vše uplynulé s prosbou do času prázdnin, za naše rodiny, kněze a úmysly všech zúčastněných. Začátek je v 18.00 hod. u 1. zastavení křížové cesty za hřbitovem v Novém Jičíně. Srdečně zveme zvláště rodiny a mládež.

- Výlet pro ministranty bude v sobotu 23.6. Sraz u kostela v 9.00.

- Příští neděli po 2. mši sv. bude farní kavárna a farní knihovna.

- Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc červenec. Odpoledne v 14.30 bude v kostele svátostné požehnání.
V Lubině v 19 hod. bude večer chval.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 10. – 17. června
Termín: 10. červen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
V pátek v 18.00 hod. bude bohoslužba slova pro děti.

- Dnes od 14 hod. bude na zahradě Katolického domu Letní den pro Kopřivnici. Připraven je zajímavý kulturní program.

- Dnes je možnost podepsat petici proti Istanbulské úmluvě (petice brání tradiční hodnoty jako rodinu).

- Příští neděli bude sbírka na TV Noe.

- V úterý 19.6. v 8.00 hod. zde bude mít mši sv. Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 3. – 10. června
Termín: 03. červen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
V úterý bude mše sv. v 7.00 hod.

- V úterý v 19.30 bude na faře společenství chlapů.

- V sobotu v 9.00 bude nácvik dětí na 1. sv. přijímání a svátost smíření dětí a rodičů.

- Příští neděli při druhé mši sv. bude 1. sv. přijímání dětí.

- Příští neděli odpoledne bude v Katolickém domě Letní den pro Kopřivnici.

- Dnes a příští týden po mši sv. bude možnost podepsat petici proti Istanbulské úmluvě (viz pastýřský list biskupů z 13.5.2018).

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

Termín: 01. červen 2018
Termín: 30. květen 2018
TÝDEN 27. května – 3. června
Termín: 26. květen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
Ve čtvrtek bude mše sv. v 18.00 (slavnost Těla a Krve Páně). V pátek v 18.00 hod. bude bohoslužba slova pro děti.

- Dnes (27.5.) po mších sv. se zapisují úmysly na mše sv. v červnu. Ve 14.30 bude svátostné požehnání.

- Dnes v 18. hod. bude v Lubině májový koncert duchovní hudby. Vystoupí novojičínský dětský sbor Ondrášek.

- V úterý se v Ostravě koná diecézní setkání seniorů. Více na plakátku.

- V sobotu 2.6. bude děkanátní pouť za povolání do Frýdku. Letos chceme poděkovat za 25 mládeže v našem děkanátu. Zveme zvláště rodiny s dětmi – mládež připravila program a občerstvení. Více na plakátku. Autobus odjíždí 15.20 od kostela, návrat po 20. hodině.

- V pátek dopoledne budou návštěvy nemocných. Zájemce prosím nahlaste v sakristii.

- V pátek v 16:30 bude ministrantská schůzka.

- Díky těm, kteří se zapojili do realizace Noci kostelů!

-      Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 20. – 27. května
Termín: 19. květen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
bez změn

- Dnes (20.5.) v 18.00 hod. bude v Katolickém domě v Lubině večer chval.

- V úterý od 17. hod. bude v Katolickém domě přednáška o. Libora Všetuly "Rozumět internetovým dětem".

- V úterý od 19.30 bude na faře modlitební společenství chlapů.

- Ve čtvrtek od 9. hod. bude setkání seniorů.

- V pátek 25.5. proběhne Noc kostelů.

-      Příští neděli se budou zapisovat úmysly na měsíc červen. Odpoledne bude svátostné požehnání.

- Příští neděli od 18. hod. bude v Lubině májový koncert duchovní hudby. Vystoupí novojičínský dětský sbor Ondrášek.

- V sobotu 2.6. bude děkanátní pouť za povolání do Frýdku. Letos chceme poděkovat za 25 mládeže v našem děkanátu. Zveme zvláště rodiny s dětmi – mládež připravila program a občerstvení. Více na plakátku. Z naší farnosti pojede autobus.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 13. – 20. května
Termín: 14. květen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
V úterý nebude mše sv., v 18.00 hod. bude májová pobožnost.

- Srdečně zveme všechny maminky na kavárnu do Katolického domu (po 2. mši sv.). Zve MO KDU-ČSL.

- Dnes (13.5.) v 15:00 hod. přivítáme v Katolickém domě o. Alberta Piáse, který promluví o situaci církve na komunistické Kubě. Přednáškou bude provázet a překládat Kateřina Lachmanová.

-      V 17.00 bude v kostele setkání dětí připravujících se na 1. sv. přijímání a jejich rodičů.

- Zítra přijede na mši sv. o. George Biju, indický misionář z kongregace vincentinů. Při mši se bude modlit za uzdravení. Bude též možné přispět na misie.

- V rámci Týdne pro rodinu pořádá Centrum pro rodinu Manželské rande v úterý od 17 do 19 hod. -      ZŠ sv. Zdislavy zve u příležitosti 25 fungování školy na školní akademii – ve čtvrtek 17.5. od 16.00 v Kulturním domě.

- V pátek od 16.30 bude na faře ministrantská schůzka.

- V sobotu pojedeme na farní pouť na Turzovku. Autobus bude přistaven v 7 hod., odjezd v 7.15 z parkoviště u kostela. Česká mše sv. začíná v 9.30 hod. Vezměte si 2 EUR nebo 50 Kč na autobus, který vás vyveze na kopec ke kostelu. Návrat okolo 16. hod.

- V sobotu v 11.00 hod. zde bude svatba Jakuba Richtera a Lucie Klozíkové.

- Příští neděli bude v 18.00 hod. v Lubině večer chval – tentokrát v Katolickém domě.

- Příští neděli bude svatodušní sbírka na charitu.

- 25.5. proběhne Noc kostelů. Prosíme o spolupráci s propagací. Vzadu v kostele jsou letáčky s programem. Prosím rozdejte je svým známým a sousedům.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

Termín: 12. květen 2018
TÝDEN 6. – 13. května
Termín: 08. květen 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
ve čtvrtek bude mše v sv. v 7.00 i v 18.00 (slavnost Nanebe-vstoupení Páně)

- Dnes po 2. mši sv. bude v Katolickém domě KAVÁRNA a otevřena farní knihovna.

- V úterý v 19.30 bude na faře společenství chlapů.

- V pátek budou probíhat návštěvy nemocných. Zájemce hlaste v sakristii.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 29. dubna – 6. května
Termín: 28. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
beze změn
V pátek v 18.00 hod. bude bohoslužba slova pro děti.

- Dnes (29.4.) se zapisují úmysly na mše sv. v květnu.

-      Odpoledne v 14.30 bude v kostele svátostné požehnání

- V 15.00 hod. bude v mít v Kat. domě v Lubině přednášku pan Leo Žídek, místopředseda Konfederace politických vězňů, o událostech roku 1948.

- V 17.00 hod. bude v Kat. domě příprava dětí na 1. sv. přijímání.

- V 18.00 hod. bude v kostele v Lubině večer chval.

- Autobus na ministrantský den odjíždí v úterý v 6.25 ze zastávky Kopřivnice, nám. (naproti Katolického domu).

- V úterý 1.5. jsme zváni na pouť řemeslníků ke sv. Josefu Dělníkovi do Mnišího. Mše začíná v 15.00 hod. Více na plakátku.

- Ve všední budou májové pobožnosti.

-     Příští neděli od 11.00 hod. bude farní kavárna a farní knihovna.

- Hosté v květnu: 13.5. o. Alberto Piás (Kuba), 14.5. o. George Biju (Indie). Bližší informace na plakátcích.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 22. – 29. dubna
Termín: 21. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
V úterý bude mše sv. v 17.00 hod.

- Sbírka na repatriaci obyvatel zemí blízkého Východu vynesla v Kopřivnici 31 100 Kč.

- Dnes (22.4.) v 15.00 hod. bude mít v Katolickém domě přednášku o. Marek Orko Vácha. Téma: Hledání lidské identity.

- V 17.00 hod. bude v Katolickém domě příprava dětí na 1. sv. přijímání.

- Prosím rodiče ministrantů, aby nejpozději dnes odpověděli na dopis, který dostali jejich synové. Jedná se o ministrantský den 1. května. Do dneška je potřeba se přihlásit.

- Příští neděli po mších sv. zapisují úmysly na mše sv. v květnu. Odpoledne v 14.30 bude v kostele svátostné požehnání a v 18.00 večer chval v Lubině.

Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 15. – 22. dubna
Termín: 15. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
V pondělí bude mše sv. v 17.00 hod.
V pátek v 18.00 hod. bude bohoslužba slova pro děti.

- V pondělí v 17.00 bude v Katolickém domě (v tanečním sále) přednáška Mgr. Mileny Mikulkovy o výchově dospívajících dětí. Rodina je základní místo, kde dospívající získají základní výbavu do života.

- V úterý od 9 hod. v Katolickém domě bude setkání seniorů.

- V úterý od 19.30 hod. je na faře modlitební společenství chlapů.

- V pátek v 16.30 hod. bude ministrantská schůzka.

- Rozhodnutím předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky, se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezní ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

- V sobotu od 15.00 hod. zveme do kostela na koncert MIS music. Vystoupí žáci a učitelé této školy s díly starých mistrů.

- Příští neděli v 15.00 hod. bude mít v Katolickém domě přednášku o. Marek Orko Vácha. Téma: Hledání lidské identity.

- Od dneška se můžete v sakristii zapisovat na farní pouť na Turzovku – v sobotu 19. května.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

Termín: 09. duben 2018
TÝDEN 8. – 15. dubna
Termín: 07. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
Od dneška budou nedělní mše sv. v 6.45 a 10.00 hod.
Páteční bohoslužby slova pro děti budou pouze 1. a 3. pátek.

-      Dnes (8.4.) od 17.00 hod. bude v katolickém domě příprava dětí na 1. sv. přijímání.

- Dnes v 18.00 hod. bude v kostele velikonoční koncert duchovní hudby Pěveckého sdružení Kopřivnice.

- V úterý zve centrum pro rodinu Kopřivnice na Večer pro nás dva.

- Srdečně zveme na farní pouť na poutní místo Živčáková - Turzovka v sobotu 19. května. Cena je 160,-Kč/osobu. Přihlašovat a zaplatit cenu jízdného je možno od příští neděle 15.dubna po obou mších sv. a následně o dalších nedělích vždy po druhé mši sv. v sakristii.

-      Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 1. – 8. dubna
Termín: 01. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
Na velikonoční pondělí bude mše sv. v 7.00 hod. (pouze jedna mše).
V pátek v 18.00 hod. bude bohoslužba slova pro děti. Tyto bohoslužby slova budou bývat 1. a 3. pátek.
Od příštího týdne budou mše sv. v neděli v 6.45 a 10.00.

- Dnes ve 14.30 hod. zde bude svátostné požehnání.

- Během týdne se v Odrách koná přehlídka církevních škol. Letošní program je obzlášť zajímavý (hosté Hradišťan, Max Kašparů, Adam Bubík, Pavel Helan) – více na plakátku.

- V pátek v 16.00 hod. bude mít v Katolickém domě besedu o. Ladislav Heryán, salezián, autor knihy Stopařem na této zemi.

- V sobotu 7.4. budou mít ministranti děkanátní fotbalový turnaj. Informace dostali na lístečcích.

- Příští neděli po 2. mši sv. (cca v 11.00 hod.) bude v sakristii schůzka pomocných kostelníků.

- Díky moc všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu velikonočních obřadů!

- Na závěr bohoslužeb se budou žehnat velikonoční pokrmy.

- Připojte se k modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

Termín: 28. březen 2018
Velikonoční bohoslužby
Termín: 24. březen 2018

Rozpis bohoslužeb o velikonocích:

Kopřivnice Ostatní farnosti NJ děkanátu

 

TÝDEN 25. března – 1. dubna
Termín: 24. březen 2018

Bohoslužby během následujícího týdne:
V pondělí a úterý – v 18 hod. (letní čas),
Zelený čtvrtek - mše sv. bude v 18 hod. Pak jste zváni na adoraci u Getsemanské zahrady, která začne v kostele ve 21 hod.
Velký pátek - křížová cesta bude v 9 hod. (zvány jsou všechny děti), velkopáteční obřady v 15 hod.
Bílá sobota - adorace u Božího hrobu bude v 8 - 20 hod. Vigilie vzkříšení bude v 20.30 hod.
Velikonoční neděle - 6.45, 9.45 mše sv., 14.30 svátostné požehnání.

Na Zelený čtvrtek večer zve mládež NJ děkanátu na noční křížovou cestu. Informace jsou na plakátku.

V sobotu bude kostel otevřený k adoraci u Božího hrobu. Prosím, zapište se na hlídání kostela – rozpis je na stolku s novinami.
Po vigílii bude v Kat. domě společné posezení.

Dnes (25.3.) zvou skautky na dobročinnou kavárnu spojenou s prodejem rukodělných výrobků a domácích dezertů. Kavárna bude po obou mších sv. a bude výjimečně v prvním patře v tanečním sále katolického domu.
Po mších sv. se zapisují úmysly na mše sv. v dubnu.
Křížová cesta bude již ve 14 hod. Od 15 hod. bude v kostele první slavnost první svátosti smíření dětí.
V 18 hod. jste všichni zváni na koncert postní duchovní hudby – viz plakátek.


Lamačské chvály v Lubině - 18.března
Termín: 09. březen 2018

 

Termín: 09. březen 2018