kostel

16. – 23. prosince

 • Bohoslužby během následujícího týdne: bez změn.        
 • Výtěžek misijního koláče, jenž se koná dnes (16.12.), bude použít na podporu rodiny Pliskových starajících se o svého syna s vážným autoimunitním onemocněním.
 • Zpovídání před vánocemi proběhne v sobotu 22.12. od 9 hodin.
 • Tradiční předsilvestrovská večeře manželů bude v pátek 28.12. po večerní mši svaté
 • Farní časopis Zvonky je k dispozici za 5 Kč
 • Poděkování všem, kteří se podíleli na stavbě Betlému
 • Zdobení stromků s předvánočním úklidem proběhne v sobotu 22.12. od 13:30 hodin
 • Betlémské světlo budou skauti rozdávat v pondělí 24.12. sv. před kostelem.
 • Kurzy Alfa (určeno pro hledající, a pro ty, kdo chtějí zakusit živější víru ve společenství a v modlitbě): začínají v úterý 8.1.2019 v 18:45 v KD Kopřivnice, přihlásit se lze na adrese: alfa.koprivnice@gmail.com nebo u Libora Štefka (605 228 985)
 • Další spolčo mládeže a ministrantská schůzka bude v pátek 11.1.2019
 • Eucharistická hodina:  Je pro člověka velkým požehnáním, pokud se k něčemu zaváže. Chtěli bychom vás povzbudit ke vstupu do společenství Eucharistická hodina, kdy jednotliví věřící se zavazují adorovat půl hodiny týdně před svatostánkem a půl hodiny týdně činit sloužit potřebným. Podle světců je patnáct minut před svatostánkem víc než hodina modlitby doma. Letáčky vytvořené naším biskupstvím jsou vzadu.