kostel

2. – 9. prosince

 • Bohoslužby během následujícího týdne:
  ranní mše svaté ve středu, čtvrtek a pátek budou začínat již v 6:40. Bude se jednat o rorátní mše svaté ke cti Panny Marie při svíčkách. Děti se shromáždí pod kůrem a se svou nebo vypůjčenou lampičkou průvodem začneme mši svatou. Po mši svaté bude občerstvení ve zpovědní místnosti. Malé děti pak odvezeme na Zdislavu nebo na ZŠ Milada Horákové. Páteční večerní mši svaté v adventu nebudou mít kázání pro děti.
 • Večerní mše svatá v sobotu 8.12. bude ze slavnosti Panny Marie.
 • Dnes (2.12.) bude v 18 hod. příprava na první sv. přijímání. Jde o setkání rodičů prvokomunikantů v tanečním sále KD.
 • V úterý 4.12 v 19.30 hod. bud na faře společenství chlapů.
 • Ve středu 5.12. v 19 hodin začne Posezení nad Bibli a současnosti. Je určeno pro všechny věkové kategorie. Setkání bude, co dva týdny a  povede je Vít Raška s účastí otce Martina. Tématem prvního setkání bude předobrazy Ježíše Krista ve SZ.
 • V sobotu 8.12. proběhne v KD Adventní setkání mládeže od 15 hodin. Součásti je přednáška o. Slavíka, koncert, mše, večeře, adorace. Těší se na vás mladí z děkanátu.
 • V neděli 9.12. se zapisují úmysly na mše sv. na leden až březen.
 • V neděli 9.12. bude po mši svaté v 11 hodin možnost si zahrát na varhany pro ty, kdo se umí hrát na klavír. Současně bude prohlídka varhan.
 • V neděli. 9. 12. bude informační schůzka k organizaci Misijního koláče. Misijní  koláč proběhne v neděli 16. 12. 2018.
 • Příští neděli je sbírka na potřeby diecéze.
 • Charita Kopřivnice hledá dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku. Ti, kteří jsou ochotní pomoci, ať se napíšou na arch vzadu.
 • Spolčo mládeže bude v pátek 14.12 v 19 hodin na faře.
 • Ministrantská schůzka v pátek 14.12. v 16:30 na faře.