kostel

23. – 30. prosince

Bohoslužby během následujícího týdne: (PDF)
pondělí                  v 16.00 hod. a  v 23.00 hod.
úterý                      v 6.45 hod. a 10.00 hod.
středa                    v 6.45 hod. a 10.00 hod.
čtvrtek                   není         
pátek                      v 18.00 hod.   

Svátostné požehnání v úterý 25.12. v 14:30

Vánoční koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice proběhne v pátek 28.12. v 19 hod.

Tradiční předsilvestrovská večeře manželů bude v pátek 28.12. po večerní mši svaté.

Poděkování všem, kteří se podíleli na instalaci stromků, jejich zdobení a předvánočním úklidu.

Výtěžek misijního koláče pro rodinu Plíškových ze Skalice16 546,00 Kč  Děkujeme těm, kdo napekli i těm, kdo přispěli.

Příští neděli (sv. Rodiny) bude při mši svatých obnova manželských slibů.  

Betlémské světlo budou skauti rozdávat v pondělí 24.12. sv. před kostelem a kulturním domem od 8 do 10 hodiny

Dobročinná kavárna organizovaná skauty dnes (23.12.) od 7:30 do 13:00 v Katolickém domě

Kurzy Alfa: začínají v úterý 8.1.2019 v 18:45 v KD Kopřivnice, přihlásit se lze na adrese: alfa.koprivnice@gmail.com

Spolčo mládeže a ministr. schůzka bude v pátek 11.1.2019

Prohlídka betlému pro veřejnost bude v úterý, středu a neděli od 15 do 18 hod. Kdo jste ochotni hlídat kostel, napište se na rozpis pod kůrem.

Zemřel salesián o. Jan Hurník. Pohřeb bude v pátek 28.12. ve 12.00 hodin, v kostele sv. Josefa v Moravské Ostravě.